up
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W DUBLINIE

Informacje dla Wolontariuszy

Na czym polega wolontariat?

            Jako wolontariusz niesiesz bezinteresowną pomoc, a jak każdy wie, karma powraca. Poprzez wolontariat możesz zdobyć nowe doświadczenia, które mogą Ci się przydać w przyszłości. Może się Tobie wydawać, że robisz mało ale Twoja pomoc naprawdę jest przeogromna!

Dlaczego warto grać z Nami?

Przede wszystkim będziesz brać udział w najlepszej letniej zadymie w środku zimy! Jest to naprawdę super sprawa, bo bezinteresownie robimy coś dla innych. Dzięki temu, że zostaniesz wolontariuszem WOŚP, możesz rozwinąć swoje pasje i zainteresowania oraz - co najważniejsze - odnaleźć nowe. Uwierzcie Nam, że bywają przypadki nowych miłości, z których nawet wychodzą śluby:-) Najlepszą frajdą dla wolontariusza DublinWOŚP jest przybicie piątki i wypicie piwa z gwiazdami, które do Nas przybywają! TBH it’s one in a life time opportunity! Warto?  WARTO!!!

Sądzisz, że trudno jest zostać wolontariuszem?

HA! Padniesz, bo to jest takie proste! Wystarczy, że:

1.     Wypełnisz krótki formularz na Naszej stronie.

2.     Wpadniesz na spotkanie z głową pełną pomysłów

3.     Odbierzesz puszkę

4.     Zbierasz kasę dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 Myślisz że zawalimy Ciebie pracą 24/H, 7 dni w tygodniu? 

Otóż nie. To fakt będziesz musiał/musiała się na pewno pojawić na pierwszym i ostatnim spotkaniu wolontariuszy przed finałem, na tych spotkaniach przedstawimy Wam plan jazdy a Ty nam powiesz gdzie i ile czasu będziesz mógł/mogła nam poświęcić. 

Regulamin Wolontariusza 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dublinie.


1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 26. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniach wyznaczonych przez Sztab Dublin WOŚP. Aby otrzymać identyfikator, osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL albo PPS, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, poprzez które można się z nią kontaktować. W przypadku osób niepełnoletnich, Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.

3. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.

4. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarska

5. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.

6. Wolontariusz zdaje zaplombowaną puszkę niezwłocznie po zakończeniu kwesty w każdym dniu.  Miejsce, czas i zasady określa Sztab, od którego otrzymał ID i puszkę kwestarską.

7. W ciągu trwającej zbiórki dopuszczalna jest wymiana w lokalnym Sztabie zapełnionej puszki wolontariusza na nową, pustą. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza.

8. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.

9. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.

 10.  Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.